Αυστρία

Η Αυστριακή Αυτοκρατορία ήταν το πρώτο κράτος (εκτός των τριών Μεγάλων Δυνάμεων) που αναγνώρισε την Ελλάδα μετά την αναγνώρισή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία τον Απρίλιο του 1830.

[15]27 Απριλίου 1831. Επιστολή του Καγκελλάριου και Υπουργού Εξωτερικών της Αυστρίας Klemens von Metternich προς τον Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Μέτερνιχ ενημερώνει τον Καποδίστρια ότι αφού η Υψηλή Πύλη αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Ελλάδας, ο Αυτοκράτορας της Αυστρίας είναι έτοιμος να διορίσει Προξένους στις σημαντικότερες πόλεις της χώρας (Ναύπλιο, Πάτρα, και Σύρο), αφήνοντας για αργότερα τον διορισμό διπλωματικού αντιπροσώπου. Πρόκειται στην ουσία για την επιστολή αναγνώρισης της Ελλάδας από την Αυστρία και την έναρξη προξενικών σχέσεων.

Πηγή: Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1831/40.11, σ.7-8

2/14 Ιουλίου 1831. Στην απάντησή του προς τον Καγκελλάριο von Metternich ο Κυβερνήτης Καποδίστριας εκφράζει την ελπίδα σύντομα να διορισθεί στην Ελλάδα και διπλωματικός αντιπρόσωπος της Αυστρίας.

Πηγή: Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1831/40.11, σ.10-11

25 Μαρτίου / 6 Απριλίου 1833. Διορισμός του πρώτου Προξένου της Ελλάδας στη Βιέννη Βαρώνου von Sina (Γεώργιος Σίνας). Πρωτότυπο στα γερμανικά και ελληνική μετάφραση.

Πηγή: Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/37.3, σ.77, 79

[12]24 Μαΐου 1833. Πρώτη και τελευταία σελίδα του εγγράφου με το οποίο ο Πρόξενος της Βαυαρίας στην Τεργέστη Johann David Schnell-Griot αποδέχεται τον διορισμό του και ως Προξένου της Ελλάδας.

Πηγή: Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/37.8, σ.93, 97

26 Οκτωβρίου / 7 Νοεμβρίου 1833. Ο Βασιλιάς Όθων δηλώνει προς το Υπουργείο Εξωτερικών την πρόθεσή του να διαπιστεύσει διπλωματικό αντιπρόσωπο στη Βιέννη και ζητά από αυτό να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.

Πηγή: Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/22.1Γ, σ.3,63

26 Οκτωβρίου / 7 Νοεμβρίου 1833. Διορισμός του August von Henigkstein, έως εκείνη τη στιγμή υπαλλήλου του Γραφείου Μεταφράσεων της Αντιβασιλείας, ως Προξένου της Ελλάδας στην Τεργέστη σε αντικατάσταση του Βαυαρού Johann David Schnell-Griot καταργώντας έτσι το ελληνο-βαυαρικό Προξενείο που λειτουργούσε εκεί από τον Μάιο του ίδιου έτους.

Πηγή: Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/37.8, σ.106, 108

[25 Αυγούστου] 6 Σεπτεμβρίου 1834. Ο Πρόξενος της Αυστρίας στην Αθήνα Georg Christian Gropius ανακοινώνει στον Υπουργό Εξωτερικών Ιάκωβο Ρίζο-Νερουλό ότι ο Αυτοκράτορας της Αυστρίας διόρισε τον Κόμη Anton Prokesch von Osten ως πρώτο Πρεσβευτή της χώρας στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινούν οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών.

Πηγή: Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/20.6, σ.2-3

[2]14 Οκτωβρίου 1834. Επιστολή του Καγκελλάριου της Αυστρίας Klemens von Metternich προς τον Υπουργό Εξωτερικών Ιάκωβο Ρίζο-Νερουλό σχετικά με τον διορισμό του Κόμη Anton Prokesch von Osten ως πρώτου Πρεσβευτή της Αυστρίας στην Ελλάδα.

Πηγή: Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/20.6, σ.22-23
Αποδοχή του διορισμού του Κόμη Anton Prokesch von Osten ως του πρώτου Πρεσβευτή της Αυστρίας (με βαθμό Πληρεξουσίου Υπουργού) στην Αθήνα

20 Σεπτεμβρίου / 2 Οκτωβρίου 1834. Αποδοχή του διορισμού του Κόμη Anton Prokesch von Osten ως του πρώτου Πρεσβευτή της Αυστρίας (με βαθμό Πληρεξουσίου Υπουργού) στην Αθήνα. Η Αντιβασιλεία δηλώνει την ευαρέσκειά της για την έναρξη με αυτόν τον τρόπο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών. Πρωτότυπο στα γερμανικά και γαλλική μετάφραση.

Πηγή: Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/20.6, σ.6

Anton Prokesch von Osten (1795-1876)

Ο πρώτος Πρεσβευτής της Αυστριακής Αυτοκρατορίας στην Αθήνα Κόμη Anton Prokesch von Osten (1795-1876) ήταν θερμός φιλέλληνας που είχε μεταβεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 1824, κατά τη διάρκεια του Αγώνα, προκειμένου να βρεθεί κοντά στην Επανάσταση.

Η αγάπη του για την Ελλάδα ήταν μεγάλη. Το 1833 ευρισκόμενος στην Αλεξάνδρεια σε διπλωματική αποστολή, πριν από τον διορισμό του ως Πρεσβευτή στην ελληνική κυβέρνηση, σε επιστολή του προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Σπυρίδωνα Τρικούπη, παλαιό του γνώριμο από την περίοδο της Επανάστασης, σημείωνε:

Αρέσκομαι να θεωρώ τα συμφέροντα της Ελλάδας ως μέρος πάντα και των δικών μου συμφερόντων

Έμεινε στην Αθήνα ως Πρεσβευτής από το 1834 έως το 1849.

Το νεοκλασικό μέγαρο που κατασκεύασε και κατοίκησε κατά την παραμονή του στην Αθήνα διατηρείται ακόμα στην οδό Φειδίου 3, έχοντας φιλοξενήσει από το 1919 έως το 1971 το Ελληνικό Ωδείο που ίδρυσε ο Μανώλης Καλομοίρης. Το 1867-1868 ο Prokesch von Osten εξέδωσε εξάτομη ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης.

Ο πρόλογος της ελληνικής έκδοσης (1868) του έργου του Prokesch von Osten «Ιστορία της επαναστάσεως των Ελλήνων κατά του Οθωμανικού Κράτους εν έτει 1821».

Ο πρόλογος της ελληνικής έκδοσης (1868) του έργου του Prokesch von Osten «Ιστορία της επαναστάσεως των Ελλήνων κατά του Οθωμανικού Κράτους εν έτει 1821»

7]19 Οκτωβρίου 1834. Τα διαπιστευτήρια του πρώτου Πρεσβευτή της Αυστρίας στην Ελλάδα Anton Prokesch von Osten, υπογεγραμμένα από τον Αυτοκράτορα Φραγκίσκο.

Πηγή: Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/20.6, σ.24-28

5/17 Οκτωβρίου 1834. Η Αντιβασιλεία δηλώνει την πρόθεσή της να διαπιστεύσει στην Αυστρία τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, διορισμένο ήδη Πρεσβευτή στη Βαυαρία και την Πρωσία, και να του ζητήσει να έχει ως βασική του έδρα τη Βιέννη.

Πηγή: Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/19.2, σ.171-172
το Μέγαρο Prokesch von Osten στην οδό Φειδίου

Το Μέγαρο Prokesch von Osten (κατασκευάστηκε το 1836) στην οδό Φειδίου 3 στην Αθήνα τη δεκαετία του 1970.

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού – Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης, Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων