Δανία

Ο νεοδιορισθείς Γενικός Πρόξενος της Δανίας στην Ελλάδα, Christian Tuxen Falbe, ενημερώνει αμέσως μετά την άφιξή του στο Ναύπλιο τον Υπουργό Εξωτερικών Α. Μαυροκορδάτο και ζητά την αναγνώρισή του

[11]23 Νοεμβρίου 1833. Ο νεοδιορισθείς Γενικός Πρόξενος της Δανίας στην Ελλάδα Christian Tuxen Falbe, αξιωματικός του Ναυτικού, χαρτογράφος, αρχαιολόγος και διπλωμάτης, ενημερώνει αμέσως μετά την άφιξή του στο Ναύπλιο τον Υπουργό Εξωτερικών Α. Μαυροκορδάτο και ζητά την αναγνώρισή του.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/40.20, σ.3

16/28 Νοεμβρίου 1833. Αναγνώριση του Γενικού Προξένου της Δανίας στην Ελλάδα Christian Tuxen Falbe.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/40.20, σ.8-9

24 Δεκεμβρίου 1833 / 5 Ιανουαρίου 1834. Διάταγμα διορισμού του πρώτου Προξένου της Ελλάδας στη Δανία Frederik Gottschalk.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/39.1, σ.6,8

1/13 Ιανουαρίου 1834. Το προξενικό δίπλωμα του πρώτου Προξένου της Ελλάδας στη Δανία Frederik Gottschalk.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/39.1, σ.9
Το προξενικό δίπλωμα του πρώτου Προξένου της Ελλάδας στη Δανία Frederik Gottschalk
Διάταγμα αναγνώρισης του Αντωνίου Σαλάχα (ή Σαλάκκα) ως Υποπροξένου της Δανίας στη Σύρο

3/15 Ιουλίου 1835. Διάταγμα αναγνώρισης του Αντωνίου Σαλάχα (ή Σαλάκκα) ως Υποπροξένου της Δανίας στη Σύρο.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1835/40.20, σ.100

1835. Πρώτη σελίδα Σχεδίου Συνθήκης Εμπορίου και Ναυτιλίας μεταξύ Ελλάδας και Δανίας.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1835/11.18, σ.261
Πρώτη σελίδα Σχεδίου Συνθήκης Εμπορίου και Ναυτιλίας μεταξύ Ελλάδας και Δανίας

Πληροφορία!

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κοπεγχάγη ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1918.