Αίγυπτος

9[21] Μαΐου 1833. Ο Μιχαήλ Τοσίτσας, έμπορος από το Μέτσοβο εγκατεστημένος στην Αλεξάνδρεια από το 1820 και μετέπειτα μεγάλος εθνικός ευεργέτης, που καθ’ όλη τη διάρκεια του Αγώνα βοηθούσε τους Έλληνες της περιοχής και όλης της Αιγύπτου, ζητά να διορισθεί από την Αντιβασιλεία και επισήμως Πρόξενος της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνει καμία αμοιβή. Σημειώνει ότι δεν το ζητά ως ανταμοιβή των προηγουμένων υπηρεσιών του, αλλά ως χρέος προς την πατρίδα, ώστε να κάνει «νέες θυσίες, νέους κόπους» και να χρησιμοποιήσει τα μέσα του με τον καλύτερο τρόπο, ελαφρύνοντας το κράτος από τα έξοδα ενός έμμισθου προξένου, τα οποία θα έπρεπε να είναι πολλά εάν η χώρα ήθελε να αντιπροσωπεύεται με αξιοπρέπεια.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/36.1Β, σ.7-10

[8]20 Μαΐου 1833. Ο μετέπειτα πρώτος Πρεσβευτής της Αυστρίας στην Ελλάδα και θερμός φιλέλληνας Κόμης Anton Prokesch von Osten, ευρισκόμενος στην Αλεξάνδρεια σε διπλωματική αποστολή, αποστέλλει επιστολή στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών και παλαιό του γνώριμο από την περίοδο της Επανάστασης (όταν ο Prokesch von Osten βρισκόταν στην Ελλάδα για να βοηθήσει τον Αγώνα) Σπυρίδωνα Τρικούπη, προκειμένου να συστήσει τον Μιχαήλ Τοσίτσα ως τον πλέον κατάλληλο προκειμένου να διοριστεί Πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια. Άλλωστε, όπως υποστηρίζει ο Αυστριακός, ο Τοσίτσας «κατά βάθος» ασκούσε ήδη προξενικά καθήκοντα από το 1820 που εγκαταστάθηκε στην περιοχή, προστατεύοντας τους εκεί Έλληνες και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/36.1Β, σ.3-4
Το προξενικό δίπλωμα για τον διορισμό του Μιχαήλ Τοσίτσα ως Προξένου της Ελλάδας στην Αίγυπτο

3/15 Αυγούστου 1833. Το προξενικό δίπλωμα για τον διορισμό του Μιχαήλ Τοσίτσα ως Προξένου της Ελλάδας στην Αίγυπτο, το οποίο περιέχει το αίτημα της ελληνικής Κυβέρνησης για την αναγνώρισή του από τον Αντιβασιλέα της Αιγύπτου.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/36.1Β, σ.40

5/17 Οκτωβρίου 1834. Αντίγραφο της επιστολής με την οποία ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Ιάκωβος Ρίζος-Νερουλός ενημερώνει τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπόγος Γιουσούφ Μπέη ότι η Ελλάδα διορίζει Πρόξενο στη Βηρυτό (του σημερινού Λιβάνου) τον Νικόλαο Θησέα, Υποπρόξενο στην Τρίπολη (της σημερινής Λιβύης) τον Γ. Παπαδάκη και τον Ν. Μαραμπούτη Υποπρόξενο στην Γιάφα (την αρχαία Ιόππη, του σημερινού Ισραήλ).

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/36.6, σ.24-25