Ηνωμένο Κράτος των Ιονίων Νήσων

(υπό την επικυριαρχία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας)

[22 Μαΐου] 3 Ιουνίου 1826. Επιστολή του Τοποτηρητή (Διοικητή) της Ζακύνθου Charles Sutton προς την ελληνική Κυβέρνηση. Απευθείας επαφή σε υψηλό επίπεδο μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των Αρχών του (υπό Βρετανική κυριαρχία) Κράτους των Ιονίων Νήσων είχε ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, κυρίως για υποθέσεις των πολιτών των δύο πλευρών.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1826/Ζ, σ.5-7

[19 Απριλίου] 1 Μαΐου 1828. Πρώτη και δύο τελευταίες σελίδες εκτενούς επιστολής του Ύπατου Αρμοστή των Ιονίων Νήσων Frederick Adam προς τον Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια σχετικά με την κράτηση δύο ελληνικών οπλισμένων πλοίων από τις Αρχές του Κράτους των Ιονίων Νήσων στη Λευκάδα, επειδή δεν έφεραν τα απαραίτητα επίσημα έγγραφα από την ελληνική κυβέρνηση. Η επιστολή του Adam, που εκτός των άλλων καταδεικνύει την αναγνώριση που η (διορισμένη από τη βρετανική Κυβέρνηση) Διοίκηση των Ιονίων Νήσων παρείχε στην ελληνική Κυβέρνηση υπό τον Καποδίστρια, καταλήγει: «Δεν μπορώ να επιτρέψω να περάσει η ευκαιρία που μου έδωσε η Εξοχότητά Σας [σημ.: με σχετική επιστολή που του απέστειλε ο Κυβερνήτης] χωρίς να θέσω υπόψη σας την επείγουσα ανάγκη να φέρουν όλα τα ελληνικά πολεμικά σκάφη κανονική εξουσιοδότηση από την [ελληνική] Κυβέρνηση και χωρίς να σας διαβεβαιώσω ότι όποτε εκλήθην να δεσμεύσω ελληνικά σκάφη, το έκανα με τη μεγαλύτερη λύπη».

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1828/4.1, σ.3, 8-9

27 Μαΐου / 8 Ιουνίου 1833. Διορισμός του I. L. Faber ως πρώτου Προξένου της Ελλάδας στην Κέρκυρα. Δύο μήνες αργότερα επαναδιορίστηκε ως Γενικός Πρόξενος με αρμοδιότητα το σύνολο των Ιονίων Νήσων.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/36.4, σ.5-6