Ολλανδία

Ο Βασιλιάς της Ολλανδίας Γουλιέλμος Α΄ αναγγέλλει στον Βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας τη γέννηση του εγγονού του. Το παλαιότερο σωζόμενο τεκμήριο επαφής μεταξύ των Βασιλικών Αυλών των δύο κρατών.

[24 Ιουνίου] 6 Ιουλίου 1833. Το παλαιότερο σωζόμενο τεκμήριο επαφής μεταξύ των Βασιλικών Αυλών των δύο κρατών. Ο Βασιλιάς της Ολλανδίας Γουλιέλμος Α΄ αναγγέλλει στον Βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας τη γέννηση του εγγονού του. Η επιστολή έφθασε στο Ναύπλιο μέσω της Πρεσβείας της Ολλανδίας στη Νάπολη (Βασίλειο των Δύο Σικελιών), η οποία την προώθησε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, αφού δεν υπήρχε αντιπρόσωπος της Ολλανδίας στη χώρα.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/24.6, σ.33

[29 Δεκεμβρίου 1833] 10 Ιανουαρίου 1834. Επιστολή του Υπουργού Επικρατείας και ασκούντος χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Ολλανδίας Hugo van Zuylen van Nijevelt προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών (το απηύθυνε προς τον Σ. Τρικούπη, αλλά είχε ήδη αναλάβει ο Αλ. Μαυροκορδάτος) με την οποίο τον ενημερώνει ότι η Ολλανδία σκοπεύει να διορίσει Γενικό Πρόξενο στην Ελλάδα και έως τότε ζητά να επιτραπεί να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους οι Πρόξενοι και Υποπρόξενοι της χώρας που είχαν διοριστεί στα νησιά των Κυκλάδων πριν από την Επανάσταση.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/40.7, σ.17-18

18/30 Μαρτίου 1834. Απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Αλ. Μαυροκορδάτου προς τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Ολλανδίας Hugo van Zuylen van Nijevelt με την οποία επιβεβαιώνει ότι και η Ελλάδα θα διορίσει προξενική Αρχή στην Ολλανδία και ότι θα συνεχίσει να επιτρέπει στους Προξένους και Υποπροξένους που υπηρετούσαν και πριν την Επανάσταση στα νησιά των Κυκλάδων να ασκούν προσωρινά τα καθήκοντά τους έως ότου ο νέος Γενικός Πρόξενος που θα διοριστεί στην Ελλάδα ορίσει νέες προξενικές Αρχές. Επρόκειτο στην ουσία για τις ολλανδικές προξενικές Αρχές στη Σύρο, τη Μήλο, τη Σαντορίνη και τη Σίφνο.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/40.7, σ.20-21

[14]26 Απριλίου 1834. Επιστολή του Υπουργού Επικρατείας και ασκούντος χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Ολλανδίας Hugo van Zuylen van Nijevelt προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τον διορισμό του πρώτου Γενικού Προξένου της Ολλανδίας στην Ελλάδα Τheodore Jan Travers.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/40.7, σ.24-25
Ο νέος Γενικός Πρόξενος της Ολλανδίας στην Ελλάδα Theodore Jan Travers ενημερώνει τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών για την άφιξή του στο Ναύπλιο

[10]22 Ιουνίου 1834. Ο νέος Γενικός Πρόξενος της Ολλανδίας στην Ελλάδα Theodore Jan Travers ενημερώνει τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών για την άφιξή του στο Ναύπλιο και ζητά ακρόαση για να παρουσιάσει τον διορισμό του και να λάβει την αναγνώριση της ελληνικής Κυβέρνησης. Το Διάταγμα της αναγνώρισης υπεγράφη τελικά στις 24 Ιουνίου / 6 Ιουλίου 1834.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/40.7, σ.22

2/14 Ιανουαρίου 1835. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ιάκωβος Ρίζος-Νερουλός εισηγείται στον Βασιλιά Όθωνα να απονεμηθεί στον από τον Απρίλιο του 1834 Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Άμστερνταμ Ετιέν Παλαιολόγο, παράσημο του Τάγματος του Σωτήρος, καθώς είχε έμπρακτα κατά την Επανάσταση υποστηρίξει τον Αγώνα με χορηγίες και σημαντική συμβολή στην οργάνωση της Φιλελληνικής Επιτροπής στην Ολλανδία.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/39.6, σ.221-222

Πληροφορία!

Ο πρώτος Πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ολλανδία διορίστηκε το 1874 και ήταν, με παράλληλη διαπίστευση, ο Πρεσβευτής στο Λονδίνο (και πρώην Υπουργός Εξωτερικών) Σπυρίδων Βαλαωρίτης.