Περσία

Διάταγμα διορισμού του πρώτου Προξένου της Ελλάδας στην Ταυρίδα (Ταμπρίζ) της Περσίας Παντιά Α. Ράλλη

24 Ιουλίου / 5 Αυγούστου 1837. Διάταγμα διορισμού του πρώτου Προξένου της Ελλάδας στην Ταυρίδα (Ταμπρίζ) της Περσίας Παντιά Α. Ράλλη.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1837/39.17, σ.142

29 Νοεμβρίου / 11 Δεκεμβρίου 1837. Ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Ιγνάτιος Φον Ρούντχαρτ ζητά από τον Πρεσβευτή της Ρωσίας στην Αθήνα Γαβριήλ Κατακάζι τη μεσολάβηση της Κυβέρνησής του στην Κυβέρνηση της Περσίας ώστε να αναγνωρισθεί γρήγορα ο πρώτος Έλληνας Πρόξενος στην Ταυρίδα Παντιάς Α. Ράλλης.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1837/39.17, σ.149-151