Ρωσία

1/13 Αυγούστου 1828. Ο Πρέσβης της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη Κόμης Alexandre de Ribeaupierre αποστέλλει από την Κέρκυρα, όπου διασκέπτονται οι Πρέσβεις των τριών Μεγάλων Δυνάμεων, επιστολή στον Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια ζητώντας του στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουν κατά τη Διάσκεψη, και τον ενημερώνει ότι θα μεταβούν στον Πόρο όπου θα συνεχίσουν να συζητούν σχετικά με τα σύνορα της Ελλάδας συνεπεία της Συνθήκης του Λονδίνου του 1827. Η επικοινωνία Καποδίστρια – Πρέσβεων όσο οι τελευταίοι ήταν στην Κέρκυρα, θεωρείται μια πρώτη αναγνώριση της ελληνικής Κυβέρνησης από τις τρεις Δυνάμεις πριν από την επίσημη σύναψη διπλωματικών σχέσεων.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1828/ΑΑΚ(Β), σ.13-15

7/19 Σεπτεμβρίου 1828. Σε επιστολή του προς το Πανελλήνιο, ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας μεταξύ άλλων αναγγέλλει τη διαπίστευση του πρώτου Πρεσβευτή (με βαθμό Αντιπρεσβευτή) της Ρωσίας στην Ελλάδα Μάρκο Μπούλγκαρι, ο οποίος επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Έλληνα Κυβερνήτη την προηγούμενη ημέρα.

(Πηγή: Correspondance du comte J. Capodistrias, présidentde la Grèce: T. II. Genève, 1839. Ψηφιοποίηση: Πανεπιστήμιο Κρήτης, anemi.lib.uoc.gr)

Πηγή Correspondance du comte J. Capodistrias, président de la Grèce : comprenant les lettres diplomatiques, administratives et particulières, écrites par lui depuis le 20 Avril 1827 jusqu’au 9 Octobre 1831, recueillies et mises en ordre par les soins de ses frères et publiées par E. A. Bétant, l’un de ses secrétaires, T. II. Genève: Abraham Cherbuliez et Ce, Libraires, 1839, σ.324-326. Ψηφιοποίηση: anemi.lib.uoc.gr

Ο Ρώσος Αντιπρεσβευτής στην Ελλάδα Μάρκο Μπούλγκαρι ανακοινώνει ότι ο Σπυρίδων Καλογεράκης διορίζεται Πρόξενος της Ρωσίας στην Πάτρα

17/29 Νοεμβρίου 1828. Ο Ρώσος Αντιπρεσβευτής στην Ελλάδα Μάρκο Μπούλγκαρι ανακοινώνει ότι ο Σπυρίδων Καλογεράκης διορίζεται Πρόξενος της Ρωσίας στην Πάτρα και ζητεί να ειδοποιηθούν σχετικώς οι εκεί Αρχές.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1828/40.6, σ.11

16/28 Μαΐου 1833. Ο Πρόξενος της Βαυαρίας στην Αγία Πετρούπολη Friedrich Wilhelm Walz επιβεβαιώνει ότι αναλαμβάνει και την προστασία των Ελλήνων υπηκόων, στο πλαίσιο της ελληνο-βαυαρικής Συνθήκης της 20ης Οκτωβρίου / 1ης Νοεμβρίου 1832, δημιουργώντας έτσι ένα από τα ελληνο-βαυαρικά Προξενεία που συνεστήθησαν μετά την άφιξη του Όθωνα. Η Πρεσβεία της Βαυαρίας στη Ρωσία ενημέρωσε μάλιστα το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι όλα τα βαυαρικά Προξενεία στη ρωσική επικράτεια θα αναλάβουν την προστασία και των Ελλήνων υπηκόων.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/36.26, σ.4-5

5/17 Οκτωβρίου 1833. Διάταγμα διορισμού του πρώτου Πρεσβευτή της Ελλάδας στην Αγία Πετρούπολη Στρατηγού Richard Church. Ο Church ήταν φιλέλληνας Βρετανός στρατιωτικός από την Ιρλανδία, που την περίοδο 1827-1829 ορίστηκε Αρχιστράτηγος των κατά Ξηρά Δυνάμεων του Στρατού των Ελλήνων. Ο διορισμός του ως Πρεσβευτή της Ελλάδας στη Ρωσία, που έγινε ως αναγνώριση των υπηρεσιών του στη χώρα, δεν έτυχε όμως της αποδοχής του Τσάρου Νικόλαου και ο Church δεν μετέβη ποτέ στην Αγία Πετρούπολη.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/18.3, σ.3, 5

18[30] Νοεμβρίου 1833. Επιστολή του Τσάρου της Ρωσίας Νικολάου Α΄προς τον Βασιλιά της Ελλάδος Όθωνα μετά την επίσκεψη στον πρώτο του Πρεσβευτή της Ελλάδας στο Παρίσι Μιχαήλ Σούτσου, ο οποίος μετέφερε ευχαριστήρια επιστολή του Όθωνα για τη βοήθεια της Ρωσίας στην Ανεξαρτησία της Ελλάδας. Ο Τσάρος στη δική του επιστολή εκφράζει την ικανοποίηση του για την επίσκεψη και την ανάρρηση του Όθωνα στον ελληνικό θρόνο.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/22.1, σ.14-15

6/18 Δεκεμβρίου 1833. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ενημερώνει τον ευρισκόμενο στην Αγία Πετρούπολη Έλληνα Πρεσβευτή στο Παρίσι Μιχαήλ Σούτσο ότι ο Τσάρος δε δέχθηκε τον διορισμό του Στρατηγού Church ως Πρεσβευτή της Ελλάδας στη Ρωσία. Συνεπώς, ο Βασιλιάς Όθων θεωρεί ότι ο Σούτσος πρέπει να παραμείνει στην Αγία Πετρούπολη ως Πρεσβευτής, εάν η επιλογή αυτή βρει σύμφωνο τον Τσάρο.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/18.3, σ.41-43

29 Ιανουαρίου / 10 Φεβρουαρίου 1834. Η Αντιβασιλεία ανακοινώνει την απόφαση να μετατεθεί ο Μιχαήλ Σούτσος από το Παρίσι στην Αγία Πετρούπολη και δίδει εντολή στο Υπουργείο Εξωτερικών να ετοιμάσει τα σχετικά διαπιστευτήρια.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/18.3, σ.30, 32

4/16 Αυγούστου 1834. Διάταγμα διορισμού και πρωτόκολλο ορκοδοσίας του Προξένου της Ελλάδας στην Οδησσό Κ. Μάνου.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/39.3, σ.99, 100, 104