Ηγεμονία της Σάμου

(υπό την επικυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας)
Διάταγμα διορισμού του Λουκά Κατινάκη στη θέση του Υποπροξένου στην υπό οθωμανική επικυριαρχία αυτόνομη Ηγεμονία της Σάμου

19/31 Αυγούστου 1834. Διάταγμα διορισμού του Λουκά Κατινάκη στη θέση του Υποπροξένου στην υπό οθωμανική επικυριαρχία αυτόνομη Ηγεμονία της Σάμου.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/39.1-13, σ.330