Βασίλειο της Σουηδίας και της Νορβηγίας

[16]28 Μαΐου 1831. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Βασιλείου της Σουηδίας και της Νορβηγίας Gustaf af Wetterstedt ανακοινώνει στον Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια την απόφαση του Βασιλιά της Σουηδίας και της Νορβηγίας Karl XIV Johan να διορίσει Γενικό Πρόξενο στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα τον αξιωματικό του στρατού Carl Peter von Heidenstam , ώστε να «δημιουργηθούν μεταξύ των δύο εθνών οι πρώτοι δεσμοί μέσα από τους οποίους θα μάθουν να γνωρίζονται και να εκτιμούν το ένα το άλλο». Η επιστολή, την οποία ο Κυβερνήτης δεν έλαβε ποτέ αφού έφθασε στο Ναύπλιο μετά τη δολοφονία του, αποτελεί επίσης αναγνώριση της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, κάνοντας έτσι το Βασίλειο της Σουηδίας και της Νορβηγίας μία από τις πρώτες χώρες (εξαιρουμένων των Μεγάλων Δυνάμεων) που αναγνώρισαν το νέο κράτος.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1831/40.12, σ.2-3

31 Οκτωβρίου / 12 Νοεμβρίου 1831. Η Διοικητική Επιτροπή που ανέλαβε μετά τη δολοφονία του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια απαντά στην επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών του Βασιλείου της Σουηδίας και της Νορβηγίας Gustaf af Wetterstedt σχετικά με τον διορισμό του πρώτου Γενικού Προξένου της χώρας στην Ελλάδα Carl Peter von Heidenstam και τον ενημερώνει ότι παρά το μεγάλο πένθος η ελληνική Κυβέρνηση θα του παρέχει «ειλικρινή υποδοχή». O Heidenstam παρέμεινε τελικώς στην Ελλάδα (από το 1833 ως Επιτετραμμένος) για 47 χρόνια, έως τον θάνατό του το 1878. Ο οικογενειακός του τάφος βρίσκεται ακόμα στο Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1831/40.12, σ.5-6

[23 Ιουλίου] 4 Αυγούστου 1832. Ο Γενικός Πρόξενος του Βασιλείου της Σουηδίας και της Νορβηγίας στην Ελλάδα Carl Peter von Heidenstam αιτείται την αναγνώριση τριών Υποπροξένων της χώρας: στην Πύλο (Ναυαρίνο), τη Νάξο (και κοντινά νησιά) και την Τήνο και Άνδρο.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1832/40.12, σ.2-3

[24 Ιανουαρίου] 5 Φεβρουαρίου 1833. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Βασιλείου της Σουηδίας και της Νορβηγίας Gustaf af Wetterstedt ανακοινώνει στην Αντιβασιλεία τον διορισμό του (έως εκείνη τη στιγμή Γενικού Προξένου) Carl Peter von Heidenstam ως Επιτετραμμένου του Βασιλείου της Σουηδίας και της Νορβηγίας στην Ελλάδα.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/20.3, σ.6-7
Αντίγραφο επιστολής του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου προς τον Υπουργό Εξωτερικών του Βασιλείου της Σουηδίας και της Νορβηγίας Gustaf af Wetterstedt

16/28 Φεβρουαρίου 1834. Αντίγραφο επιστολής του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου προς τον Υπουργό Εξωτερικών του Βασιλείου της Σουηδίας και της Νορβηγίας Gustaf af Wetterstedt με την οποία του ανακοινώνει την αποστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας στην Αγία Πετρούπολη Μιχαήλ Σούτσου στη Στοκχόλμη προκειμένου να μεταφέρει ευχαριστήριο μήνυμα στον Βασιλιά της Σουηδίας και της Νορβηγίας εκ μέρους του Βασιλιά Όθωνα. Ο Σούτσος τελικώς μετέβη στη Στοκχόλμη τον Ιούλιο 1835.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/18.3, σ.40

5 Ιουλίου 1835. Η προσφώνηση του Πρεσβευτή της Ελλάδας στην Αγία Πετρούπολη Μιχαήλ Σούτσου κατά την επίσκεψή του στον Βασιλιά της Σουηδίας και της Νορβηγίας στο πλαίσιο της εκεί αποστολής του από τον Βασιλιά Όθωνα με σκοπό «να εγκαταστήσει μεταξύ των δύο Αυλών και τωv δύο Κρατών την πιο στενή οικειότητα».

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1835/22.1, σ.4-6