Βασίλειο των Δύο Σικελιών

[26 Απριλίου] 8 Μαΐου 1833. Αρχικώς συνήφθησαν προξενικές σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών. Οι δύο πρώτες σελίδες της ευχαριστήριας επιστολής του Γενικού Πράκτορα της Βαυαρίας στη Νάπολη Gaëtan Bellotti, ο οποίος διορίστηκε και ως Γενικός Πράκτορας και της Ελλάδας, στο πλαίσιο της ελληνο-βαυαρικής Συμφωνίας του 1832.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/37.1, σ.3-4

10/22 Μαΐου 1833. Την ίδια περίοδο διορίστηκε και Γενικός Πρόξενος του Βασιλείου των Δύο Σικελιών στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Σπυρίδων Τρικούπης ενημερώνει τον νέο Γενικό Πρόξενο του Βασιλείου των Δύο Σικελιών στην Ελλάδα Rocco Martuscelli ότι έλαβε την αναγνώριση προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/40.3, σ.18-19

Rocco Martuscelli (1801-1853)

Πρώτος Γενικός Πρόξενος του Βασιλείου των Δύο Σικελιών στην Ελλάδα

Λιθογραφία του Auguste Edouart (1840)

Πηγή:

National Portrait Gallery,

Smithsonian Institution, Washington DC;

gift of Robert L. McNeil, Jr

5/17 Μαΐου 1833. Η Αντιβασιλεία δηλώνει την πρόθεσή της να αποστείλει ως έκτακτο διπλωματικό απεσταλμένο στο Βασίλειο των Δύο Σικελιών τον Κωνσταντίνο Καρατζά και ζητά από το Υπουργείο Εξωτερικών να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/22.1Γ, σ.9,11

[9]21 Σεπτεμβρίου 1833. Ο Γενικός Πράκτορας του Βασιλιά της Ελλάδας στο Βασίλειο των Δύο Σικελιών στη Νάπολη Gaëtan Bellotti ενημερώνει τον Υπουργό Εξωτερικών Σπυρίδωνα Τρικούπη σχετικά με την επίσκεψη του απεσταλμένου του Βασιλιά Όθωνα Κωνσταντίνου Καρατζά στον Βασιλιά των Δύο Σικελιών, εγκαινιάζοντας έτσι τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/22.1Γ, σ.37-40

Πληροφορία!

Διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας με την ενωμένη Ιταλία συνήφθησαν για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1861.