Αϊτή

Ιωάννης Φιλήμων, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, Τόμος Δ΄, Τυπογραφείο Π.Β. Μωραϊτίνη, Αθήνα 1861, σ.21-22 και 368-369

15 Ιανουαρίου 1822. Ο Πρόεδρος της Αϊτής Jean-Pierre Boyer απαντά στο διευθυντήριο της Ελληνικής Επιτροπής των Παρισίων Αδαμάντιο Κοραή, Κωνσταντίνο Πολυχρονιάδη, Αθανάσιο Βογορίδη και Χριστόφορο Κλωνάρη στο αίτημα που του είχαν απευθύνει στις 20 Αυγούστου 1821 ζητώντας βοήθεια για την ενίσχυση της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Πρόεδρος Boyer εκφράζει τον ενθουσιασμό του αϊτινού λαού για το ξέσπασμα της Επανάστασης, αλλά δηλώνει αδυναμία να βοηθήσει οικονομικά τον Αγώνα, ευχόμενος νίκες παρόμοιες με αυτές των μαχών του Μαραθώνα και της Σαλαμίνας. Η επιστολή αυτή, η οποία δημοσιεύθηκε στον τέταρτο τόμο του βιβλίου του Ιωάννη Φιλήμονος «Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως» (1861), αποτελεί την πρώτη αναγνώριση της Επανάστασης από ηγέτη ανεξάρτητου κράτους της εποχής.

Πηγή: Ιωάννης Φιλήμων, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, Τόμος Δ΄, Τυπογραφείο Π.Β. Μωραϊτίνη, Αθήνα 1861, σε. 21-22 και 368-369