Τάγμα Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη της Ιερουσαλήμ

Αντίγραφο των (πρώτων που επιδόθηκαν σε ελληνική Κυβέρνηση) διαπιστευτηρίων του Ιππότη Philippe Chastelain ο οποίος διορίστηκε αντιπρόσωπος (Πρεσβευτής) του Τάγματος στην ελληνική Κυβέρνηση

[21 Ιουλίου] 2 Αυγούστου 1823. Το Τάγμα των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ αναγνώρισε πολύ γρήγορα την Ελληνική Επανάσταση και διόρισε μάλιστα και αντιπρόσωπο στην Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδας ήδη από το 1823. Αντίγραφο των (πρώτων που επιδόθηκαν σε ελληνική Κυβέρνηση) διαπιστευτηρίων του Ιππότη Philippe Chastelain ο οποίος διορίστηκε αντιπρόσωπος (Πρεσβευτής) του Τάγματος στην ελληνική Κυβέρνηση.

Πηγή: Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1825/Γ, σ.4