Βέλγιο

[12]24 Ιουλίου 1833. Ο Βασιλιάς του Βελγίου Λεοπόλδος αναγγέλλει στον Βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα τη γέννηση του υιού του. Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη επικοινωνία μεταξύ των δύο κρατών που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως de facto αναγνώριση. Η επικοινωνία έγινε μέσω του Πρεσβευτή της Ελλάδας στο Παρίσι Μ. Σούτσου, στον οποίο επιδόθηκε η επιστολή και ο οποίος στη συνέχεια τη διαβίβασε στο Ναύπλιο.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/24.14, σ.59-60

31 Ιανουαρίου / 12 Φεβρουαρίου 1837. Ο Αρχιγραμματέας της Επικρατείας (Πρωθυπουργός) της Ελλάδας Κόμης Joseph Ludwig von Armansperg δίδει εντολή στον Πρεσβευτή στο Λονδίνο να διαπραγματευθεί με τον εκεί Πρεσβευτή του Βελγίου τη σύναψη εμπορικής Συνθήκης. Αν και δεν έχουν συναφθεί επίσημες διπλωματικές σχέσεις ακόμα, αναπτύσσονται εντούτοις επίσημες εμπορικές σχέσεις.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1837/11.3, σ.2
Ο Αρχιγραμματέας της Επικρατείας (Πρωθυπουργός) της Ελλάδας Κόμη Joseph Ludwig von Armansperg δίδει εντολή στον Πρεσβευτή στο Λονδίνο να διαπραγματευθεί με τον εκεί Πρεσβευτή του Βελγίου τη σύναψη εμπορικής Συνθήκης

[29 Νοεμβρίου] 11 Δεκεμβρίου 1838. Ο Βέλγος Πρεσβευτής στο Παρίσι ενημερώνει τον εκεί Έλληνα Πρεσβευτή Ιωάννη Κωλέττη ότι ο Βασιλιάς του Βελγίου προτίθεται να διορίσει τον Benjamin Mary ως Επιτετραμμένο στην Αθήνα, εγκαινιάζοντας έτσι τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1838/20.8, σ.2-3

[1]13 Δεκεμβρίου 1838. Τα διαπιστευτήρια του πρώτου Επιτετραμμένου του Βελγίου στην Αθήνα Benjamin Mary, υπογεγραμμένα από τον Υπουργό Εξωτερικών Barthélemy de Theux de Meylandt.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1839/20.8, σ.45-46

22 Ιουλίου / 3 Αυγούστου 1839. Ο πρώτος Βέλγος Επιτετραμμένος στην Αθήνα Benjamin Mary ανακοινώνει, από την Πρεσβεία της Γαλλίας όπου προσωρινώς διαμένει, στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Κων. Ζωγράφο την άφιξή του στην Αθήνα και τη βούλησή του να του επιδώσει τα διαπιστευτήριά του. Ο Ζωγράφος του απάντησε την ίδια ημέρα και η επίδοση έγινε την επομένη, στις 23 Ιουλίου / 4 Αυγούστου.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1839/20.8, σ.42-43

[19]31 Ιουλίου 1840. Ένα χρόνο μετά την άφιξή του, ο πρώτος Βέλγος Επιτετραμμένος στην Αθήνα Benjamin Mary ανακοινώνει τον διορισμό Βέλγων Προξένων σε 3 πόλεις της χώρας (Αθήνα, Σύρο, Πάτρα) και ζητά την αναγνώρισή τους από την ελληνική Κυβέρνηση.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1840/40.13, σ.119-120

26 Αυγούστου / 7 Σεπτεμβρίου 1840. Αναγνώριση του Βέλγου Προξένου στην Αθήνα Octave Metivier από τον Βασιλιά Όθωνα.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1840/40.13, σ.124-125

Πληροφορία!

Ο πρώτος Πρεσβευτής της Ελλάδας στις Βρυξέλλες διορίστηκε το 1875 και ήταν, με παράλληλη διαπίστευση, ο Πρεσβευτής στο Παρίσι (και πρώην Υπουργός Εξωτερικών) Ανδρέας Κουντουριώτης.