Κύπρος

(υπό την επικυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας)
Διάταγμα διορισμού του αγωνιστή Νικολάου Θησέα ως πρώτου Προξένου της Ελλάδας στην Κύπρο

8/20 Αυγούστου 1834. Διάταγμα διορισμού του αγωνιστή Νικολάου Θησέα ως πρώτου Προξένου της Ελλάδας στην Κύπρο. Ο Θησέας γεννήθηκε στην Κύπρο και έλαβε μέρος στην Επανάσταση πολεμώντας κυρίως στην Πελοπόννησο. Επιστρέφοντας στο νησί, ήταν από τους πρωταγωνιστές της εξέγερσης του 1833 με επίκεντρο την περιοχή Λάρνακας, Αγίου Γεωργίου Κοντού και Σταυροβουνίου. Δεν ανέλαβε τελικώς τα καθήκοντα του Προξένου στην Κύπρο, καθώς είχε ήδη φύγει από το νησί, και αργότερα διορίστηκε Πρόξενος στη Βηρυτό.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/37.12, σ.102

15/27 Σεπτεμβρίου 1834. Η πρώτη σελίδα των προξενικών οδηγιών προς τον διορισθέντα (μετά τον Ν. Θησέα) Υποπρόξενο της Ελλάδας στην Κύπρο Δημήτριο Φραγκούδη. Καθώς οι οθωμανικές Αρχές ηρνούντο να τον αναγνωρίσουν, ούτε εκείνος μετέβη τελικώς στην Κύπρο για να αναλάβει τα καθήκοντά του. Παρέμεινε στην Αθήνα, φέροντας τον τίτλο του Υποπροξένου στην Κύπρο, έως το 1841 που διορίσθηκε Υποπρόξενος στη Ζάκυνθο.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/36.7, σ.106
Η πρώτη σελίδα των προξενικών οδηγιών προς τον διορισθέντα (μετά τον Ν. Θησέα) Υποπρόξενο της Ελλάδας στην Κύπρο Δημήτριο Φραγκούδη

19/31 Ιουλίου 1846. Η αναφορά του πρώτου Υποπρόξενου της Ελλάδας που ανέλαβε υπηρεσία στην Κύπρο Δημητρίου Μαργαρίτη σχετικά με την άφιξή του στο νησί στις 19 Ιουνίου 1846 και την υποδοχή που του επεφύλαξαν οι τοπικές Οθωμανικές Αρχές. Η πρώτη ελληνική προξενική Αρχή στην Κύπρο είναι γεγονός.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1846/37.12, σ.187-190