Μάλτα

(μέρος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας)

Thomas McGill

Ο «πρώτος Πρόξενος της Ελλάδας»

Η Μάλτα ήταν η έδρα του πρώτου Προξένου της Ελλάδας. Ο Thomas McGill ήταν Σκωτσέζος έμπορος που έζησε στη Μάλτα για 30 περίπου χρόνια και μεταξύ άλλων εξέδωσε έναν διάσημο ταξιδιωτικό οδηγό για το νησί (“Handbook, or Guide, for Strangers visiting Malta”, 1839). Η προξενική του ιδιότητα δεν αναγνωρίστηκε αρχικά από την βρετανική Κυβέρνηση, καθώς η Ανεξαρτησία της Ελλάδας δεν είχε ακόμα εδραιωθεί, αλλά ο ίδιος λόγω του φιλελληνισμού του, ενεργούσε ήδη από το 1827 ως Πρόξενος και έτσι τον αντιμετώπιζε και η ελληνική Κυβέρνηση.

[25 Απριλίου] 7 Μαΐου 1827. Η πρώτη ανευρεθείσα αναφορά του «Προξένου της Ελλάδας στη Μάλτα» Thomas McGill για ζητήματα ενδιαφέροντος της ελληνικής Κυβέρνησης.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1827/99.1Ι, σ.3-4

[19 Ιουνίου] 1 Ιουλίου 1827. Ο Αρχιγραμματέας της Μάλτας ενημερώνει τον Υπουργό Εξωτερικών Γεώργιο Γλαράκη ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον Thomas McGill ως Πρόξενο της Ελλάδας εάν δεν λάβει έγκριση από το Λονδίνο. Την αναγνώριση είχε ζητήσει ο Γλαράκης με επιστολή του στις 18 Φεβρουαρίου 1827.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1828/39.2, σ.27
Ο Αρχιγραμματέας της Μάλτας ενημερώνει τον Υπουργό Εξωτερικών Γεώργιο Γλαράκη ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον Thomas McGill ως Πρόξενο της Ελλάδας εάν δεν λάβει έγκριση από το Λονδίνο

1828. Χειρόγραφη αφιέρωση προς τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και πρώτη σελίδα εγγράφου που φέρεται να συνέταξε ο ίδιος ο Thomas McGill και το οποίο περιελάμβανε σχέδιο διορισμού του και αναλυτικές οδηγίες για τα καθήκοντά του. Οι συγκεκριμένες οδηγίες μπορούν να θεωρηθούν ως το πρώτο σχέδιο προξενικού οδηγού του ελληνικού κράτους.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1828/39.2, σ.9-19

[9]21 Αυγούστου 1829. Μία από τις πολλές αναφορές που έστειλε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Μάλτα Thomas McGill από το 1827 και μετά. Είναι η πρώτη αναφορά σε σελίδα με επίσημη κεφαλίδα «Γενικόν Ελληνικόν Προξενείον, Μελίτη» και ένα από τα πρώτα έγγραφα με τυπωμένη κεφαλίδα ελληνικής Προξενικής Αρχής.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1829/99.1Β, σ.26-27

Μάρτιος-Απρίλιος 1833. H Αντιβασιλεία επισήμως (επανα)διόρισε τον Thomas McGill Πρόξενο της Ελλάδας στη Μάλτα με Διάταγμα που υπεγράφη στις 22 Μαρτίου / 3 Απριλίου 1833. Η απόφαση είχε ήδη κοινοποιηθεί στον McGill από τις 11 Φεβρουαρίου, και άρα είχε ληφθεί αρκετά πριν από την υπογραφή του Διατάγματος και λίγες ημέρες μετά την άφιξη του Όθωνα. Σε απαντητική του επιστολή ο Thomas McGill αναφέρει μεταξύ άλλων «Η ευαρέσκεια της Α.Μ. για τον ζήλο μου και τις υπηρεσίες που προσέφερα στην Ελλάδα για 6 χρόνια κατά τη διάρκεια των βασάνων της είναι για εμένα πολύ κολακευτική, και θα αποτελεί συνεχώς την κινητήρια δύναμη των προσπαθειών μου προς το συμφέρον του Στέμματος για την ευημερία του εμπορίου του λαού του».

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/39.2, σ.20-22