Παπικά Κράτη

Το προξενικό δίπλωμα του πρώτου Προξένου της Ελλάδας στην Ανκόνα Γεωργίου Δουρούτη

5/17 Αυγούστου 1833. Το προξενικό δίπλωμα του πρώτου Προξένου της Ελλάδας στην Ανκόνα Γεωργίου Δουρούτη.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/37.7, σ.126

Γ. Δουρούτης: Ο πρώτος Πρόξενος στην Ανκόνα

Ο Γεώργιος Δουρούτης, έμπορος γεννημένος στους Καλαρρύτες Ιωαννίνων το 1770, εγκαταστάθηκε στην Ανκόνα το 1793, όπου ανέπτυξε μεγάλη εμπορική δραστηριότητα, κυρίως στον τομέα του εμπορίου μάλλινου υφάσματος. Μέλος της Φιλικής Εταιρείας, υπήρξε χρηματοδότης του Αγώνα και φίλος του Ιωάννη Καποδίστρια. Διορίστηκε Πρόξενος της Ελλάδας το 1833 και απεβίωσε στην Ανκόνα το 1836.


5/17 Νοεμβρίου 1834. Ο Πρόξενος της Ελλάδας στην Ανκόνα ενημερώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ότι ο Πάπας διόρισε Γενικό Πρόξενο των Παπικών Κρατών στην Ελλάδα τον Ιάκωβο Δεκοντζίνα (Giacomo De Concina Di San Daniele). Ο Δεκοντζίνα δεν έφθασε τελικά ποτέ στην Ελλάδα.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/40.1, σ.3
Ο Πρόξενος της Ελλάδας στην Ανκόνα ενημερώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ότι ο Πάπας διόρισε Γενικό Πρόξενο των Παπικών Κρατών στην Ελλάδα τον Ιάκωβο Δεκοντζίνα

Βασιλικό Διάταγμα αναγνώρισης του πρώτου που τελικά ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Πρόξενου των Παπικών Κρατών στην Ελλάδα από τον Όθωνα τον Ιούνιο 1838

5/17 Ιουνίου 1838. Ο πρώτος που τελικά ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Πρόξενου των Παπικών Κρατών στην Ελλάδα ήταν ο Domenico Moretti, τον Ιούνιο 1838. Βασιλικό Διάταγμα αναγνώρισής του από τον Όθωνα.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1838/40.1, σ.7

Πληροφορία!

Διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας με την ενωμένη Ιταλία συνήφθησαν για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1861.