Πάρμα

Ο Γενικός Πρόξενος του Βασιλείου των Δύο Σικελιών στην Αθήνα Hippolyte Garrou ενημερώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ότι ο Δούκας της Πάρμας Κάρολος Γ΄ διαπιστεύει τον ίδιο ως Γενικό Πρόξενο και του Δουκάτου της Πάρμας στην Αθήνα

[14]26 Απριλίου 1850. Ο Γενικός Πρόξενος του Βασιλείου των Δύο Σικελιών στην Αθήνα Hippolyte Garrou ενημερώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ότι ο Δούκας της Πάρμας Κάρολος Γ΄ «αναγνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει αντιπροσώπευση του Δουκάτου στην Ελλάδα» διαπιστεύει τον ίδιο ως Γενικό Πρόξενο και του Δουκάτου της Πάρμας στην Αθήνα.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1850/40.24, σ.186

Πληροφορία!

Διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας με την ενωμένη Ιταλία συνήφθησαν για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1861.