Πορτογαλία

4/16 Αυγούστου 1834. Η Αντιβασιλεία διατάσσει τo Υπουργείο Εξωτερικών να προβεί αμέσως σε εισηγήσεις για την ίδρυση Προξενείου στη Λισσαβώνα.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/37.9, σ.18-19

28 Σεπτεμβρίου / 10 Οκτωβρίου 1834. Διάταγμα διορισμού του Συνταγματάρχη Antonio Almeida στη θέση του Προξένου στη Λισσαβώνα. Στο Διάταγμα διορισμού η Αντιβασιλεία επιθυμεί ακόμα να επιβεβαιώσει ότι η Αυλή της Πορτογαλίας δεν αντιτίθεται στον διορισμό και γι’ αυτό δίδει οδηγίες στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο να έρθει σε επαφή με το πορτογαλικό Υπουργείο Εξωτερικών και να θέσει το ερώτημα, καθώς δεν υπήρχαν ακόμα απευθείας διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών. Ο Almeida δεν μετέβη ποτέ στη Λισσαβώνα και δεν ανέλαβε τη θέση. Ο διορισμός του ανακλήθηκε τον Μάιο του 1835.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/37.9, σ.28-29

O Antonio Almeida ήταν Πορτογάλος φιλέλληνας που είχε έρθει στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 1826 για να πολεμήσει εθελοντικά και συμμετείχε μεταξύ άλλων στη Μάχη του Μεχμέταγα τον Ιούλιο του 1826, στην εκστρατεία του Πειραιά με τον Γ. Καραϊσκάκη το 1827 και στην εκστρατεία της Χίου το ίδιο έτος, ενώ παρέμεινε στην Ελλάδα και μετά το τέλος της Επανάστασης.


Antonio Almeida Πορτογάλος φιλέλληνας

Antonio Almeida (1784-1847)

Πηγή: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα

[2]14 Νοεμβρίου 1834. Επιστολή της Βασίλισσας Μαρίας της Πορτογαλίας προς τον Βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας, με την οποία εκφράζει την ευαρέσκειά της για την ανάρρηση του τελευταίου στον ελληνικό θρόνο, προχωρώντας έτσι στην αναγνώρισή του και την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Ελλάδας.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/20.9, σ.30
Επιστολή της Βασίλισσας Μαρίας της Πορτογαλίας προς τον Βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας, με την οποία εκφράζει την ευαρέσκειά της για την ανάρρηση του τελευταίου στον ελληνικό θρόνο
Διάταγμα διορισμού του Sebastian Angelo Costa στη θέση του Προξένου της Ελλάδας στη Λισσαβώνα

10/22 Ιουλίου 1835. Διάταγμα διορισμού του Sebastian Angelo Costa στη θέση του Προξένου της Ελλάδας στη Λισσαβώνα.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1835/37.9, σ.247

13/25 Ιουνίου 1837. Με Βασιλικό Διάταγμα ο Πρεσβευτής στη Μαδρίτη Ανδρέας Μεταξάς διορίζεται παράλληλα Πρεσβευτής και στη Λισσαβώνα.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1837/19.3, σ.40-41

24 Νοεμβρίου 1838. Ο Πρεσβευτής της Ελλάδας στη Μαδρίτη και τη Λισσαβώνα A. Μεταξάς ενημερώνει το Υπουργείο Εξωτερικών ότι η πορτογαλική Κυβέρνηση διόρισε, χωρίς να το ανακοινώσει δημοσίως, με Διάταγμα από τις 5 Ιανουαρίου 1837 τον David Pacifico ως Γενικό Πρόξενο της Πορτογαλίας στην Αθήνα.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1838/40.2, σ.35-36

[22 Μαρτίου] 3 Απριλίου 1839. Ο πρώτος Γενικός Πρόξενος της Πορτογαλίας στην Αθήνα David Pacifico ενημερώνει τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Κ. Ζωγράφο για την άφιξή του στον Πειραιά.

ΠηγήΥπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1839/40.2, σ.10
Ο πρώτος Γενικός Πρόξενος της Πορτογαλίας στην Αθήνα David Pacifico ενημερώνει τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Κ. Ζωγράφο για την άφιξή του στον Πειραιά