Σαρδηνία

[10]22 Ιουνίου 1833. Ο Γενικός Πράκτορας της Βαυαρίας στη Γένοβα Jean Baptiste Penco ανακοινώνει ότι έλαβε την αναγνώριση της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαρδηνίας ώστε να αναλάβει και την προστασία των Ελλήνων υπηκόων, δημιουργώντας έτσι ένα από τα ελληνο-βαυαρικά Προξενεία που συνεστήθησαν μετά την άφιξη του Όθωνα.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/39.6, σ.2-3

[18]30 Οκτωβρίου 1833. Διάταγμα του Βασιλιά της Σαρδηνίας Καρόλου Αλβέρτου με το οποίο διορίζει τον Pietro Negri ως πρώτο Πράκτορα και Γενικό Πρόξενο του Βασιλείου στην Ελλάδα.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/40.4, σ.2-3

[6]18 Οκτωβρίου 1834. Ο νέος Πρόξενος της Ελλάδας στη Γένοβα Paul Balduino ευχαριστεί για τον διορισμό του. Με τον διορισμό του Balduino ιδρύεται Προξενείο της Ελλάδας που αντικαθιστά το ελληνο-βαυαρικό Προξενείο που ήδη λειτουργούσε από το περασμένο έτος.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/39.6, σ.206-207

Πληροφορία!

Διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας με την ενωμένη Ιταλία συνήφθησαν για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1861.