Τοσκάνη

12/24 Οκτωβρίου 1833. Ο Υπουργός Εξωτερικών Σπυρίδων Τρικούπης προτείνει τον διορισμό του Παναγιώτη Πάλλη ως Προξένου της Ελλάδας στο Λιβόρνο του Μεγάλου Δουκάτου της Τοσκάνης, καθώς η πόλη έχει «περισσότερους εμπόρους από οποιαδήποτε άλλη πόλη στην Ευρώπη» . Ο Πάλλης, έμπορος από την Ήπειρο που ζούσε χρόνια στο Λιβόρνο, έγινε έτσι ο πρώτος Πρόξενος που ανέλαβε αποκλειστικά την προστασία των Ελλήνων υπηκόων στην περιοχή. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ασκείτο από τις αρχές του ίδιου έτους και έως τότε από τον Βαυαρό Πρόξενο Heinrich Rudolph Gebhard, στο πλαίσιο της ελληνο-βαυαρικής Συνθήκης της 20ης Οκτωβρίου / 1ης Νοεμβρίου 1832 και της, κατ’ουσίαν, δημιουργίας με τον τρόπο αυτό ελληνο-βαυαρικών Προξενείων σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Η συστατική επιστολή υπεγράφη από την Αντιβασιλεία στις 18/30 Οκτωβρίου 1833.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1833/37.6, σ.157-159

Πληροφορία!

Διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας με την ενωμένη Ιταλία συνήφθησαν για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1861.